ТСК закрыла кабельный мост на Южном канале для диагностики

        3 Август 2019              Комментарии к записи ТСК закрыла кабельный мост на Южном канале для диагностики отключены

ТСК закрыла кабельный мост на Южном канале для диагностики

Прага — Пражская техническая дорожная администрация (TSK) закрыла сегодня в 11:30 канатный мост на Южном соединении для диагностических тестов. Ограничения дорожного движения будут применяться до воскресенья 14:00. На мосту 2 июля были введены в эксплуатацию только две полосы движения. ТСК начала диагностику мостовых канатов. Мост давно находится в плохом состоянии. По словам ТСК, проблем с закрытием моста не было. На месте полиция и сотрудники полиции помогли наблюдать за дорожной ситуацией.

У городских автобусов общественного транспорта есть проблемы из-за перегруженных объездных путей. В Zahradní Město и Hostivař некоторые соединения задерживаются до 40 минут, говорится на сайте транспортной компании.

Испытания на статическую и динамическую нагрузку требовали закрытия моста. TSK установил на мосту вибровозбудитель, устройство, которое посылает на него вибрацию. Поведение моста контролируется экспертами. Сегодня вечером 16 мостов будут доставлены на мост для проведения стресс-теста с TSK. Мост будет загружен 500 тонн. Эксперты также проверяют состояние канатов. Если окажется, что они не в хорошем состоянии, они будут заменены.

Мост состоит из девяти полей, четыре из которых были измерены и обследованы в конце июля. В обоих направлениях мост находится на одной конструкции, поэтому его нельзя рассмотреть по частям, и его необходимо полностью закрыть. Это второй полный срок, первый был на выходных две недели назад.

Во время закрытия дорог дорожники не только проводят испытания, но и выполняют плановое техническое обслуживание. Ремонт, среди прочего, дорожных соединений.

ТСК ищет название для моста; Официальное название — Y529-SDO-ČSD через Mitas. Люди на Facebook TSK могут выбирать из имен Lanový и Vršovický.

Веревочный мост — один из самых молодых пражских мостов, он был введен в эксплуатацию в 1997 году. В 2008 году работники ТСК обнаружили серьезный ущерб, из-за которого грузовые автомобили не превышали шести тонн, чтобы их можно было перевозить на мост в течение нескольких дней. В то время были сформированы длинные колонны, осложнение было вызвано в основном грузовым транспортом, который использует Южное звено вместо недостроенной части Пражской кольцевой дороги.

foto

 

 

 

TSK uzavřela kvůli diagnostice lanový most na Jižní spojce

Praha — Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes v 11:30 kvůli diagnostickým testům uzavřela lanový most na Jižní spojce. Dopravní omezení bude platit do nedělních 14:00. Na mostě byl už 2. července sveden provoz pouze do dvou jízdních pruhů. TSK tu zahájila diagnostiku lan mostu. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Uzavírání mostu podle TSK nedoprovázely žádné problémy. Na místě pomáhala policie a strážníci, kteří společně dohlížejí na dopravní situaci.

Problémy kvůli ucpaným objízdným trasám mají autobusy městské hromadné dopravy. Na Zahradním Městě a v Hostivaři nabírají některé spoje až 40 minut zpoždění, uvádí dopravní podnik na svém webu.

Uzavření mostu si vyžádaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky. TSK na most umístila budič vibrací, tedy přístroj, který do něj vysílá vibrace. Chování mostu sledují odborníci. Dnes v podvečer pak na most najede 16 nákladních vozidel, jejichž pomocí TSK provede zátěžový test. Most bude zatížen 500 tunami. Odborníci zároveň kontrolují, v jakém stavu jsou lana. Pokud se ukáže, že nejsou v dobrém stavu, budou vyměněna.

Most tvoří devět polí, z nichž čtyři byly změřeny a prozkoumány na konci července. Pro oba směry je most na jedné konstrukci, proto jej nelze zkoumat po částech a musí být uzavřen celý. Jde o druhou kompletní uzavírku, první byla o víkendu před dvěma týdny.

Při uzavírce nebudou silničáři dělat pouze testy, ale zároveň provedou běžnou údržbu. Opraví mimo jiné spáry na silnici.

TSK hledá pro most jméno, lanový se mu pouze říká mezi lidmi. Oficiální název totiž zní Y529-SDO-ČSD přes Mitas. Lidé mohou na facebooku TSK vybírat z názvů Lanový a Vršovický.

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Комментирование закрыто.